Direktoratet

Teknologorkestern Humpsvakar leds av ett Direktorat, med direktören i spetsen. 

 

Direktör: Celeste "Di-Jon" Nummelin

Är i sista hand ansvarig för allt inom Humpsvakar, speciellt för att Humpsvakars organisation fungerar, samt för Humpsvakars representation.

 

Kassör: Elisa "Rastro Betel" Marie

Sköter orkesterns bokföring och penningtransaktioner.

 

Direktrosa:  Vilhelm "Poux-Mé" Nurmi

Fungerar som Humpsvakars vicedirektör och är huvudansvarig vid direktörens förfall.

 

Sekretör: Oliver "Enzo Lenge" Olin

Fungerar som sekreterare på Humpsvakars möten.

 

Produktionsdirektör: Andreas "Bränn-O" Wager

Ansvarar för att orkestern på spelningar och tillställningar producerar och förevisar ett program.

 

Dirigent: Janika "Pikku-Bää" Ikonen

Ansvarar för orkesterns musikaliska standard och att repertoaren förnyas, samt för vad som spelas på övningar och spelningar.

 

Jubilator: Marcus "Watt-Ewerth" Lassus

Bär huvudansvaret för ordnandet av Humpsvakars 60-årsjubileum.