Humpsvakars balett heter Rumpskakar, och har sedan År 2009 haft kontinuerlig verksamhet. När ni hör Humpsvakars ljuva toner kan ni med andra ord räkna med att då och då skåda dansande baletthoppor på scenen!

Tidigare har baletten uppstått i en ny sammansättning vart femte år i samband med orkesterns jubileum. Baletter har varit ett dansande inslag i orkesterns jubileumsshower enda sedan 60- talet. År 1977 uppträdde baletten dock för första gången under namnet Rumpskakar.